Když bývalo XIX. století

Lodě dánské střílely na pobřežní batterii

12. duben 1849

Ze Sleswík-Holštýna. Hamburské nowiny Börsenhalle přinášejí zpráwu o jedné události očitého swědka, která pro dánsko-německau wálku welmi důležitá a snad i rozhodná jest; dánská řadowá loď „Christian osmý" s 84 děly, nejmocnější to loď w dánském loďstwu, byla w Eckendorfském přístawu dne čtwrtého dubna do powětří wyhozena; fregatta Gefion se 42 děly vzdala se a je již německými wojáky obsazena. Stalo se to snad jen tím spůsobem, že Dánowé, unešeni jsauce záští proti Šleswik-Holštýnským, zanedbali obyčejné prawidla taktiky na moři a z neopatrnosti se dali w šanc střelbě z pobřežních batterií; řadowá loď byla ohniwými kulemi zapálena a jen 406 mužů zachowalo se, ostatní byli i s lodí asi we 3/4 na 7. hod. odpoledne do powětří wyhozeni, mezi nimi i welitel jedné pobřežní batterie, který se odebral na palubu hořící lodi, aby řídil wyswobození mužstwa. Na lodi Gefion, která se wzdáti musila, nacházelo se asi 250 zdrawých a 150 raněných.

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849