Když bývalo XIX. století

Cholera mezi poslanci v Paříži

7. duben 1849

Z Paříže 7. dubna. Dnes byly lavice v nár. sněmu hodně prázdny, poněvadž se cholera mezi poslanci hodně zmáhá, ostatně jsou již učiněny kroky, aby se větší zlé předešlo.

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849