Když bývalo XIX. století

Prodávaly se koně krále Ludvíka Filipa

13. duben 1849

Včera se v parku v Monceaux prodávaly koně bývalého krále Ludvíka Filipa za vysoké ceny. Proslulý hřebec Hendamni Blanc, za nějž Mehmed Ali dal 12 velbloudů a 3 otroky, dříve než jej Ludvíku Filipovi daroval, jest ještě na příznivéjší časy ponechán.

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849