Když bývalo XIX. století

Císař Ferdinand odejel z Prahy

12. duben 1849

Dne 12. dubna odejel z Prahy o půl deváté hodině císař Ferdinand a císařovna s arciknížetem Ludvikem, který sem byl pro ně 11. přijel, po železnici do Holomouce. Povídá se, že se císař a císařovna jen krátký čas pozdrží v Holomouci a 14. dubna zase do Prahy navrátí.

Zdroj: Národní Noviny č. 88, 14.4.1849