Když bývalo XIX. století

Baron Welden velitelem v Uhřích

17. duben 1849

Císař odevzdal polnímu zbrojmistrovi baronovi Weldenovi komando nad vojskem v Uhřích a v Sedmihradech bojujícím, a zvolil polního podmaršála barona Böhma za komandujícího generála pro Hoření a Dolení Rakousko a za náměstka civilního a vojenského guvernéra ve Vídni.

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849