Když bývalo XIX. století

Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou

12. listopad 1848

Jak doslýcháme, zůstane ve Vídni posádka do Uher 35.000 m. silná. Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou co nevidět s 96.000 m. do Uher. V jižních krajinách uherských stojící vojsko císařské obnáší též asi 20.000 m. nepočítajíc bojovnou hotovost srbskou. Polní m. baron Welden bude zde gouvernérem a hr. Auersperk podrží komando v dolních Rakousích.

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848