Když bývalo XIX. století

Císař Ferdinand a Maria Anna v Olomouci

14. duben 1849

Z Holomouce 14. dubna. Předevčírem večer o 7½ hod. přijeli JCMsti Ferdinand a Maria Anna s arcikn. Ludvíkem po železnici z Prahy do Holomouce, a byli slavně v drážni uvítáni od JMsti panujícího císaře a od ostatní císařské rodiny. Veliké množství lidstva bylo přítomno, a když vůz pomalu drážní přijížděl, a hudba nár. hymnu hrála, jásali všichni srdečně. Nic však se nerovnalo pohnutlivé srdečnosti, s jakouž oudové císařské rodiny, těžce zkoušeni posledními událostmi, slavili opětné sejití.

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849