Když bývalo XIX. století

Německo-Dánská válka

9. duben 1849

Z Altony 9. dubna.
Povídá se zde o bitvě, která prý byla s Dány u Hoptrupu, mezi Flensburgem a Gravensteinem svedena. Dánové měli velikou převahu vojska, a Hannoverani couvali po dosti tuhém odporu nazpět.

Z Haderslebenu 9. dubna.
Včera odpoledne přišla od severu zpráva, že Dánové postupují. Německé vojsko táhlo jim vstříc, i strhla se malá šarvátka, v které 2 dánští vojáci padli, 2 byli raněni a 1 upadl do zajetí. Kolik německých vojáků padlo, o tom nepovídají německé noviny nic.

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849