Když bývalo XIX. století

Císařská rodina v Holomouci

18. duben 1849

Deutsche Zeitung podává zprávu (a praví, že jest z hodnověrného pramenu), že veškerá císařská rodina byla v Holomouci shromážděna, a že bylo v rodinné poradě ustanoveno, kde který oud bydleti má, a též mnoho-li dostane jedenkaždý ročního platu. Při této poradě byl i císař Ferdinand, který se však již opět v sobotu večír do Prahy navrátil.

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849