Když bývalo XIX. století

Žid koupil si dědinu

18. duben 1849

Rusíni. Ze Stanislavova. Zdejší žid Halporu použil již rovného politického práva židů s křesťany a koupil si dědinu Bludniki za 83.200 zl. stř., a doslýcháme, že po provolání ústavy židé po zemi pilně kupují statky.

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849