Když bývalo XIX. století

Pošta knížecí rodiny Taxisské

18. duben 1849

Během příštího měsíce přestane platnost manského závazku mezi württemberskou vládou a knížecí rodinou Taxisskou ohledem na poštu. Výsadou této rodiny stalo se, že železnice obecenstvu žádného užitku nepřinášela, psaní se zasílaly, jakoby železnice ani nebylo. Za odřeknutí se této výsady dostane knížecí rodina náhradu.

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849