Když bývalo XIX. století

Odstoupení Windischgrätzovo

19. duben 1849

Vídeňské Noviny oznamují ouředně odstoupení Windischgrätzovo tímto spůsobem:

JMst císař ráčil nejvyšším rozhodnutím od 12. t. m. povolati polního maršála kn. Alfreda Windischgrätze ke dvoru do Holomouce, kde náhledu a mnohonásobných jeho zkušeností použíti chce při poradě o velmi důležitých záležitostech.

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849