Když bývalo XIX. století

Ves Düppel jest spálena

19. duben 1849

Z Hamburku 14. dubna.
Potvrzuje se zpráva, že jsou hradby u Düppelu, jenž jsou klíč do Alsenu, a které leží na návrší 300 kroků od mostské hradby vzdáleném, outokem ztečeny a most že je saským a bavorským vojskem dobyt. Dánové ztratili prápory, Němců prý padlo tisíc, ves Düppel jest spálena.

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849