Když bývalo XIX. století

Car nařídil odvádění k vojsku

6. duben 1849

Z Petrohradu 6. dubna Cár vydal dne 31. března následující úkaz: Považujíce při nynějších okolnostech za potřebné, nechati na počtu válečném velikou část naší armády, která minulého roku cholerou znamenité ztráty utrpěla, nařídili jsme, aby se v r. 1849 jako obyčejně k vojsku odvádělo podle řady, a sice tak, aby se vyhovělo potřebám ve vojsku na zemi i na moři. Z 1000 duší se musí odvésti 8 mužů, podle ustanovení obsažených ve zvláštním úkazu vydaném ředícímu senátu.

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849