Když bývalo XIX. století

Zatčeni ve Vídni

12. listopad 1848

Z poslanců na sněmu Vídeňském jsou zatčeni: kněz Fuster, Smrecker z Krajnska a Macher, který byl velmi činný při verbování landsturmu.

Zatčen je též pobočník Newiedomski, který deputovaným ukázal, kam se min. Latour byl ukryl.

Zatýkání nepřeslává. Jako tehdá v Praze, panuje i ve Vídni hejno udávačů, mezi nimiž se jmenují též pánové Tuvora a Mahler, bývalí redaktoři radikálních novin. Jak se časy mění - a lidé v nich!!

Robert Blum a Jul. Fröbel, vyslanci Frankfurtské Levice k Vídeňanům, jsou zatčeni, jako známo; vstoupili dne 25. října za hejtmany do vybraněho troj. sboru, zřízeného od býv. důstojníka Hauka, Blum pak držíval drážlivé řeči k lidu v Aule. Taktéž Fuster, posl. na sněmu Vídeňském, byl jat, ale ne jako poslanec, nýbrž jako osoba „na falešný pas cestující;" když ho totiž zadrželi, měl u sebe falešný pas.

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848