Když bývalo XIX. století

Poukázky na zemské příjmy uherské

15. duben 1849

Dne 15. dubna vyšlo v Pešti nařízení o nových penězích, ještě s podpisem Windischgrätzovým, jenž zní: K zapravování kromobyčejných výloh, které nynější slav království uherského požaduje, ráčil JCMst nejvyšším rozhodnutím od 22. bř. t. r. schváliti, aby se vydaly poukázky na zemské příjmy uherské do oběhu s nuceným kursem. Vláda JCMsti bude o to pečovali, aby jak mile dovolí obnovený pokoj a pořádek, též nazpět vyměnění těchto poukázek prostředkův země bylo zařízeno.
Budou se vydávati v druzích po 5, 10, 100 a 1000 zl., přijímati u každé veřejné kassy v Uhřích místo bitých peněz v plné ceně jmenní, a musejí též při všelikém placení v soukromém obchodu být přijímány. Zfalšování nebo napodobnění těchto poukázek bude trestáno s plnou přísností trestních, na falšování a krádež stávajících zákonů.

V hlavním staně Budíně dne 10. dubna 1849.
Alfred kníže Windischgrätz,
c. kr. maršál.

Zdroj: Národní Noviny č. 93, 20.4.1849