Když bývalo XIX. století

Janov se vzdal

10. duben 1849

Janov se vzdal. Tato častěji již opakovaná zpráva se teprv nyní potvrdila. 10. t. m. obsadilo vojsko brány i tvrze a obyvatelstvo složilo zbraň. Král Viktor Emanuel II. udělil všem, vyjma 12 osob, ouplnou milost, aby prý svou vládu nezačínal žádným přísným skutkem, a protože prý Janovští nepravdivými zprávami zavedeni byli.

Zdroj: Národní Noviny č. 93, 20.4.1849