Když bývalo XIX. století

Narozeniny JCMsti Ferdinanda V.

19. duben 1849

Z Prahy.
Dne 19. se tu slavily narozeniny JCMsti Ferdinanda V. Ráno nehřměly děla ani moždíře, tím srdečněji zněla však slova, kterými dobrotivého pána prvně pozdravil p. purkmistr Vaňka již o 9. hodině, pronášeje Mu upřímné ančastenství a přání všech občanů Pražských. JCMst přijal s pohnutím osvědčení lásky obecné, pravil sám, že důkaz takovéto náklonnosti hned včera podaný hluboce Jej dojal, an obyvatelé ani bránit si nenechali a celé hlavní město slavně osvítili; i děkoval JCM. za upřímnost prokázanou.

O 2 hod. odpůldne byli přednostové úřadův atp. představeni JCVýsosti arcikn. Frant. Karlovi, který prý byl velmi přívětivý. JCV. arcivévodkyně Žofie zůstane prý tu déle.

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849