Když bývalo XIX. století

Národní Jednota sv. Cyrilla a Methoda

21. duben 1849

K Národní Jednotě sv. Cyrilla a Methoda přihlásili se co zakladatelé : Dr. Pravoslav Trojan, měšťan Pražský a úd zemského výboru v Čechách (dal 10 zl.). Karel Havlíček, redaktor Národních Novin v Praze (složil 10 zl.).

Co činní údové: J. Těšík, kaplan v Brně. Jan Domluvil, držitel hospodářství v Moravičanech (dal 5 zl.). Matěj Mikšíček v Brně (dal 5 zl.). M. Lorenc, učilel v Kroměříži (dal 5 zl.). P. Antonín Klima, kaplan v Pozořicích (dal 5 zl.). Anselm Rambousek, Augustinián v Brně. Jan Skácel, učitel v Kladkách (dal 1 zl. 15 kr.).

Složili pak již: P. Chytil 10 zl. P. Florinek 5 zl. Dr. Pražák 10 zl. P. Zapletal 5 zl. P. A. Novák 5 zl.

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849