Když bývalo XIX. století

Porada o věcech uherských

21. duben 1849

Jak známo, drželi ministrové před nedávnem poradu o věcech uherských, i povstaly prý troje mínění. Windischgrätz byl prý pro pokojné narovnání, Bach pro pokračování ve válce s pomocí ruskou, Stadion pro pokračování ve válce s vlastními silami bez pomoci cizé. Uzavřeno prý podle Stadionova mínění.

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849