Když bývalo XIX. století

Čelakovský professorem v Praze

1. květen 1849

JMst císař ustanovil rozhodnutím ad 24. dubna 1849 Frant. Ladisl. Čelakovského, posavádního professora slovanské literatury na universitě Vratislavské, za řádného professora téhož předmětu na universitě Pražské.

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849