Když bývalo XIX. století

Vláda v Římě nemá již žádných peněz

19. duben 1849

Z Říma 19. dubna. Blíží se rozhodná doba, i nastává nový převrat. Triumvirové povolali všecko vojsko do Říma. Vláda nemá již žádných peněz, karabinérové jsou nespokojeni a mnozí nosí papežské kokardy.

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849