Když bývalo XIX. století

Vláda v Římě nemá již žádných peněz

1. květen 1849

Limburské vojsko nepotáhne do Šlesvík-Holštýnu, poněvadž nechce belgická vláda se znepřátelili s Dánskem.

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849