Když bývalo XIX. století

Podplácení při volbách

26. duben 1849

Z Londýna 26. dubna. Včera učinil v dolejší sněmovně Pakington návrh, směřující k tomu, aby překaženo bylo všechno podplácení při volbách, a proto aby každý oud sněmu musel přisáhati, že se nevedral do sněmovny žádným podplácením. O tomto návrhu se rokovalo ve výboru celé sněmovny. Grey, Bussel, Peel, Mahon mluvili proti takovému zákonu, udávajíce, že je nepraktický a škodný, poněvadž by svědomití lidé, nemohouce státi za činy svých jednatelů, snadno mohli tím býti odstrašeni, v stoupiti do sněmovny; méné svědomití lidé ale že tento zákon vždy obejdou. První klausule tohoto návrhu propadla tedy 146 hlasy proti 54. Navrhovatel Pakington žádal odložení dálší debatty.

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849