Když bývalo XIX. století

Odměnu 20.000 lib. slerl.

3. květen 1849

Angličtí admiralové vypsali odměnu 20.000 lib. slerl. pro lodníky, kteří by vypátrali, kde se nachází výprava pod kapitánem Franklinem k severnímu pólu, a kteříby jí k návratu do vlasti nápomocni byli.

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849