Když bývalo XIX. století

Ozbrojená pomoc císaře ruského

1. květen 1849

Vídeňské Noviny od 1. května přinášejí následující ouřední článek:

Povstání v Uhřích nabylo od několika měsíců takové rozsáhlosti a ukazuje se v něm v této době tak určitě ráz spojení všech sil překotní strany evropejské, že všem státům společně na tom záleží, aby podporovali císařskou vládu v boji proti rozrušení všeho společenského pořádku, které se tam rozmáhá.

Z těchto důležitých důvodů viděla se vláda JMsti císaře pohnuta, aby požádala ozbrojené pomoci JMsti císaře ruského, i byla ji od JMsti se šlechetnou ochotností ihned a v míře nejvýdatnéjší pojištěna. Vyvedení kroků obapolně umluvených jde plným během před se.

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849