Když bývalo XIX. století

Obilní ceny.

1. květen 1849


V Praze dne 1. května 1849.

KorecPěknéProstředníSprosté
 zl.kr.zl.kr.zlkr.
Pšenice   13   15   13    -   10   51
Žita 8 33 8 - 6 36
Ječmena 6 15 6 - 5 30
Hrachu 10 - 8 15 - -
Čočky - - - - - -
Ovsa 5 24 5 - - -
Zemčata l měř.   1 30 1 15 - -
Seno 1 cent. 3 51 3 30 - -
Sláma 1 cent. - - - - - -

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849