Když bývalo XIX. století

Ranění připluli do Vídně

1. květen 1849

Z Vídné dne 1. května píše Ostd. Post:

Včera dne 30. o 7 hod. ráno připloula loď Bela s dvěmi loďmi vlečenými a přivezla 1100 raněných a nemocných ze špitálu Prešpurkského ve stavu, až srdce žalem pukalo.

Zmrzačení, poranění a těžce oněmocnělí všeho druhu vojska pokrývali v pravém smyslu slova přístavní plac. Ti, klerým transport 24hodinový, na němž trpěli zimu, noční povětří a nedůstatek potravy, nápoje i šatstva, neodňal dokonce všechny síly, zmužili se a vydali se pěšky na cestu do města, ale skoro všichni přecenivše síly své, klesli na cestě a tvořili tak až k Praterské hvězdě živý špalýr lidské bídy. Pozůstalí, kteří z většiny z lodí museli být vynešeni, leželi u přístavu pod šírým nebem, bez pomoci, bolestí a zimnicí ztrýzněni, a obráceni do sebe očekávali na konec svého strašlivého slavu.

Ale i zde zjevil se dobročinný, šlechetný duch Vídeňanů. Lid jim snášel jídlo i pití, Vídeňané na vozích a pěší přicházeli, nesouce jim potravu, peníze i slova útěchy. Jmenovitě se fiakrové vyznamenali, nežištně odvážejíce nemocné do nemocnice posádkové.

Chudší dávali vojákům peřiny do vozů i hotové peníze.

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849