Když bývalo XIX. století

60.000 Rusů do Sedmihrad již vtrhlo

25. duben 1849

Vládním Vídeňským novinám píše se ze Lvova dne 25. takto: Spěchám, abych oznámil, co právě ouředně sem přišlo, že 60.000 Rusů s četným dělostřelstvem ve třech kolonách po 20.000 mužích dne 20. dubna prosmykem Červenověžským a Tömöským (k Sibínu a k Brašovu) z Valašska, pak skrz Bukovinu přes Bojano stampi do Sedmihrad již vtrhlo.

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849