Když bývalo XIX. století

Z Prešpurku

6. květen 1849

Lloyd píše z Prešpurku od 2. května. Z Ostřehoma, Freištáku a z jedné části Turčanské stolice dostáváme zprávy, že tam Madaři již vtrhli; kázeň ve svém vojsku zachovávají co nejpřísnější. V řečených místech byli císařští ouředníci a jiní dobře smýšlející vzati do vazby. Že nyní madarské vojsko hlavně jen zlaté a stříbrné peníze s sebou má, vysvětluje se tím, že mnoho zlata a stříbra přišlo potaji z Haliče do Debrecína; pak snášeli Pešťané a druzí patrioti značné dobrovolné dary a půjčky do mincovny, následkem proklamace Košutovy.

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849