Když bývalo XIX. století

Vyslanci Maďarů

8. květen 1849

Pulský je v Londýně u ministra Palmerstona; Teleki v Paříži; Beöthy v Cařihradě, by vlády ty získali Maďarům.

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849