Když bývalo XIX. století

Přivtělení Pendšabu k brittické říši

2. květen 1849

Z Východní Indie přišla 2. května do Londýna důležitá zpráva, že se Šihr Singh a ostatní vůdcové Sikhů v Ravulu Pindih (na půl cestě mezi Jelum a Indem) poddali brittickému generálovi Walteru Gilbertovi, který na začátku března proti nim táhl přes Jelum s 15.000 muži. Zprávy z Bombaye sahají k 3. dubnu. Generál Gilbert opanoval se svým vojskem 18. března město Attok, odkud Dost Mohamed s Afghany byl odtáhl; brittické vojsko táhlo za nimi, chtějíc jim překaziti zpáteční tažení v Kyberských úžinách. Přivtělení Pendšabu k brittické říši se považuje za zcela jisté.

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849