Když bývalo XIX. století

Stav obležení nad Prahou

10. květen 1849

V nocí na dnešek děly se v Praze neobyčejné věci. Časně ráno zpozorovalo se, že jsou oba mosty vojskem silně obsazeny a v noci jest mnoho osob zatknuto. S jistotou to nyní víme jen o p. Sladkovském, ku kterému, jak jeho matka vypravovala, ve 2 hod. v noci přišlo vojsko. Co se jinák dělo, nemůžeme posud povědíti, neboť o tom rozličné pověstí kolují. Jisto také jest, že v bytu p. setníků nár. gardy Fingerhuta a Rotta v noci se pobrala od vojska ärariální zbraň, která byla dříve národní obraně vydaná.

Také jsou na Malé straně všechny ulice k Starému městu silně vojskem obsazeny a před hlavní stráží stojí děla se zapálenými lunty; i na hradě jest vojsko v hotovosti.

Vysvětlení k této neobyčejné události nevíme posud žádné, než že se za posledních dnů všeobecně vypravovalo po městě, že prý má vypuknout nějaké povstání.

Také p. Gauč a p. Frič mladší byli prý v noci zatknutí. Další zprávy budoucně; jenom ještě tolik, že jsem právě nyní slyšel na radnici od p. purkmistra, že prý správce zemský vyřknul stav obležení nad Prahou, což by věru tím divnější bylo, poněvadž nikde ani zmínku o nepokoji nevidíme.

Vojáci maďarského pluku jsou za Poříčskou branou; jak se praví proto, že se vláda obává o jejich věrnost.

Také se právě nyní mezi 8—9 hod. ráno odvážejí od vojska dvě děla z dílny p. Egra, byla tam odeslána setnina vojska pro ně.

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849