Když bývalo XIX. století

Obilní ceny na Moravě a ve Slezsku

12. listopad 1848

Obilní ceny.

Na Moravě:

V Brně 3. listop. Pšenice 7 zl. 51 kr.; žito 4 zl. 52 kr.; ječmen 3 zl. 35 kr.; oves 2 zl. 15 kr.

V Jíhlavě 2. listop. Pšenice - zl. - kr.; žito 3 zl. 36 kr.; ječmen 3 zl. 36 kr.; oves 1 zl. 54 kr.

V Hradišti 28. října. Pšenice 8 zl. 2kr.; žito 5 zl. 1 kr.; ječmen 3 zl. 28 kr.; oves 2 zl. 5 kr.

V Prostějově 2. list. Pšenice 8 zl. 3 kr.; žito 5 zl. 3 kr.: ječmen 3 zl. 24 kr.; oves 2 zl. 6 kr.

Ve Znojmě 4. listop. Pšenice 7 zl. 11 kr.; žito 4 zi. 44 kr.; ječmen 3 zl. 26 kr.; oves 2 zl. 11 kr.

Ve Slezsku:

V Těšíně 28. října. Pšenice 8 zl. 15 kr.; žito 6 zl. 15 kr.; ječmen 3 zl. 42 kr.; oves 1 zl. 48 kr.

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848