Když bývalo XIX. století

V Drážďanech lid stavěl barrikády

3. květen 1849

Z Drážďan dne 3. května večír střílelo se ze zbrojnice z ručnic a z děl na lid, mrtvých bylo 16, raněných 20. Lid stavěl barrikády; měšťanská garda rozešla se domů. Vojsko přibývalo z okolí. Nový komandant gardy adv. Heinz s posl. Tschirnerem a Helbingem mluvili k lidu s radnice; panoval pokoj; v noci taktéž; nebylo zadné organisace, lid jen s pikami, kosami; na barrikádach k občanské málo kdo. Z Tharandu přišlo 200 mužů, brzo ale odešli zas domů.

V noci se střílelo jednotlívými ranami z barrikád vzájemně. Měšťané ale nehnuli se z domů přes všechno na poplach bubnování a zvoněni.

Ráno dne 4. května chovalo se vojsko obranně čekajíc na sesilení. Lid neměl vůdců ani zbraně ani střeliva. O 10 hod. mluvil vel. Heinze s gener. Schulzem, aby tento s vojskem od zámku se odebral na Brühlskou terassu. Lid dostal 3000 kos.

O 1/2 2 hod. odpol. prohlásila se prozatímní vlada, Tzchirner, Heubner a Todt, poslancové.

V brzce vydala provolání na vojsko, aby se postavilo pod rozkazy zemské a říšské ústavy a k chránění práv lidu. Druhé na Sasy, že se vojsko přidalo k lidu; zbrojnice že odevzdána a za národní jmění prohlášena Sasové! vstaňte co jeden muž proti cizému nepříteli (Prusům) a k sjednoceni Německa.

Zvoněním ohlášena byla proz. vláda.

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849