Když bývalo XIX. století

Příval protrhnul hráz rybníka

8. květen 1849

Ze Žebráka dne 8. května. Noc z pondělka na outerek byla pro město naše a celé okolí jedna z nejhrůznějších. Již před večerem rachotila nad okolím neslýchaná bouřka, veliký dešť se strhl a se tmou večerní vždy víc a více se množil. Bylo již pozdě v noci, an se náhle od vesnice Záluží, kde se oblak protrhl, do zdejšího rybníka náramný příval přihrnul, hráz protrhl, a celé skoro město, které v oudolí leží, zatopil. Škody stalo se mnoho, o život zde ale nepřišel žádný, zač panu Pavlu Pišovi co děkovati máme, jenžto nejdříve neštěstí toto zpozoroval a ještě před časem obyvatelstvo pobouřil.

Hůře prý to vypadalo v okolních místech. V Praskolesích utopilo prý se 7 židů, v Lochovicích, jak se právě dovídám, 16 osob, a ve vsi Erpetech 13 dětí. V Záluží vzala voda chalupu a s ní i malé děcko, které se později mrtvé u Hředel nalezlo.

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849