Když bývalo XIX. století

Tažení Rusů do Uher

7. květen 1849

Od 7. května započne na severní železnici tažení Rusů do Uher. Po 6 dní pojede vždy denně 5 parotahů, každý parotah s 1000 muži, skrz Přerov. Na parovozích pojede pouze pěchota, jízda potáhne obyčejným spůsobem skrze Slezsko a Moravu, poněvadž jízdu na železnici voziti, je obtížné.

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849