Když bývalo XIX. století

Heubner, Martin a Bakunin byli zatknuti

13. květen 1849

České gubernium poslalo dne 13. května o 3. hod. 20 min. odpol. do Vídně tuto telegrafickou zprávu: Z Dráždan a z Liská ouředně: „Povstání je docela přemoženo; houf povstanců byl do Freibergu a Chemnice tištěn a zahnán; v Chemnici byli Heubner, Martin a Bakunin od komunální obrany zatknuti. Vojsko obsazuje celou linii od Dráždan až do Plauen."

Zdroj: Národní Noviny č. 115, 16.5.1849