Když bývalo XIX. století

Slovenské vládní noviny

13. květen 1849

Ve Vídni budou vycházeti slovenské vládní noviny, pod redakcí p. doktora Radlinského, katolíka a p. Licharda, evangelíka, a sice pravopisem českým, klerý Slováci nyní pro přiblížení se přijmou. Vycházeti budou prozatím dvakrát týdně. P. doktor Radlinský mešká nyní v Praze.

Zdroj: Národní Noviny č. 115, 16.5.1849