Když bývalo XIX. století

Poukázky městské kassy

18. květen 1849

Naše městská radda vydala včera následující ohlášení:

„Dle nařízení vysokého rozkazu finančního ministerstva, ohlášením cis. kr. zemského presidium od 23. dubna 1849 čísl. 2586 sděleného, radda městská v sezení od 11. května 1849 uzavřela, poukázky městské kassy od 10 a 20 kr. v stř., které k ulevení nedostatku drobných peněz a k odstranění zaražení denního obchodu v měsíci listopadu 1848 vydané jsou byly, od 22. května 1849 vyměňovati.

K tomu vyměňování to samé místo při zemi v Staroměstské radnici ustanoveno jest, v kterém poukázky vydávané jsou byly.

Z ohledu na pohodlí obecenstva, též i k odstranění ouřední služby toto vyměňování jen dvakráte týhodně, totiž v outerý a v pátek, povždy od 9 hodin ráno až do 2 hodin spoledne v přítomnosti k tomu ustanovené komisse a sice tím spůsobem se konati bude, že tyto poukázky jen v částkách od 5 a 10 zl. v stř. za bankovky se měniti budou.

Lhůta, do kleré až s vyměňováním se pokračovati bude, dodatně oznámena bude.

Od raddy městské.
Vaňka, purkmistr.

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849