Když bývalo XIX. století

Sedláci nemají čím zasívat

18. květen 1849

Z Kolomyjska v Haliči píše se takto:

„Jaro již tady a pole naše stojí holé; neboť sedláci nemají čím zasívat a panské dvory jen málo co, neboť loňského roku neměly dostatečných rukou ku práci, poněvadž nikdo pánům nechtěl robotit, leč za veliké peníze, kterých se ale hotových také nedostávalo. Ani bramborů nemáme na sázení, jestli má kdo sadičky, tomu vyhnijí.

Lid již nyní hladem vymírá, a když povážíme, že i ze sousedních Uher nelze se nijakých zásob nadíti, zkormoucuje, se nám mysl beznadějným po hledem do budoucnosti."

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849