Když bývalo XIX. století

Dar rakouskému vojsku

19. květen 1849

Prešpurští obchodníci s tabákem darovali za příčinou návštěvy od JCMsti rakouskému vojsku 50.000 doutníkův a několik tisíc paklíků kuřlavého tabáku.

Zdroj: Národní Noviny č. 117, 19.5.1849