Když bývalo XIX. století

Bach prozatímně řídí ministerstvo domácích záležitostí

17. květen 1849

Víd. noviny od 22. května podávají tento vlastnoruční list JMsti císaře:

Milý ministře Bachu!

Poněvadž jsem ministru domácích záležitostí a prozatímnímu ministru vyučování Františkovi hraběti Stadionovi k nabytí zdraví povolil vyproštění na neurčitý čas, odevzdávám Vám prozatímně řízení ministerstva domácích záležitostí, až by se hrabě Stadion k ouřadu svému vrátil.

V Schönbrunnu 17. května 1849.
Frant. Josef;       Schwarzenberg

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849