Když bývalo XIX. století

Urážka krále Alfonsa

listopad 1883

Španělsko.
Neshoda mezi Francií a Špenělskem, jež povstala následkem urážky krále Alfonsa pařížskou luzou, jest vyrovnána. Úřadní list španělský uveřejňuje prohlášení presidenta Grévyho, kterým tento navštíviv krále vyslovil své hluboké politování, což španělská vláda přijala jako dostatečné zadostiučinění. Současně jmenován Serrano velvyslancem v Paříži.

Zdroj: Světozor č. 47, 1883