Když bývalo XIX. století

Vstupní řeč presidentova

6. prosinec 1848

Spojené obce. Z Nového Yorku 6. prosince.

Dnes ráno rozdávala se mezi lid vstupní řeč presidentova. Řeč tato podává jasný dúkaz, že spojené obce, kráčejíce na dráze pravé, praktičné svobody v politickém ohledu jsou prvním státem v novém i starém světě. Prostými, však důvodnými slovy líčí se tam postavení nynějších spojených obcí, jakého užitku přinesla válka v Mejiku, jakého prospěchu přináší repunlikánský způsob vlády, srovnáme-li ho s vládami ve starém světě a jak velikou budoucnost předpovídá. Nejvíce potěší každého zpráva, že vydobývání zlata v Kalifornii není bájkou, nýbrž pravdou skutečnou.

Vychvaluje se obvzláště bití nových peněz, jimiž by obchod v tichém moři a v Číně nabyl nového životu. Stran otroctví v nově nabytých zemích se radí, aby o věci této teprv se rokovalo, až nové země si vypracují konstituci. Spojené obce i v ohledu vojenském jsou první země, což před celým světem osvědčily ve válce Mejikánské. Co se týče postavení k zahraničním státům, chtějí vždy zachovávati základní své pravidlo, totiž nemíchati se do záležitostí cizích, an jen tím si dobudou úcty a vážnosti u všech národů.

Zdroj: Moravské noviny č. 2, 3.1.1849