Když bývalo XIX. století

Občanské Noviny

9. listopad 1848

Za několik dní budem opět bohatší o jeden politický prostonárodní časopis. Ode dne 18. listopadu začne p. Emanuel Arnold čtyrykrát týhodně vydávati „Občanské Noviny". Hlavní spolupracovníci, jak se doslýcháme, budou pan Chocholoušek a pan Sabina.

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848