Když bývalo XIX. století

Vyslanec při dvoře nizozemském

8. leden 1849

Jeho c. k. apušt. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 8. t. m. svého posavadního mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra při dvoře nizozemském hraběte, Morice Esterhazyho, na čas v též důstojnosti poslali k J. S. papeži do Kajety, a na jeho místo učinili bývalého ministra záležitostí domácích, Antonína barona Doblhoffa-Diera, mimořádným vyslancem a plnomocným ministrem v Haagu.

Zdroj: Moravské noviny č. 15, 19.1.1849