Když bývalo XIX. století

Výkaz finanční pro měsíc září

12. listopad 1848

12. listopadu.
Výkaz finanční pro měsíc září již vyšel. Běžné příjmy obnášely na direktních daních 2, 169.900 zl., na indireklních berních 4,344.685 zl. (potravní berně 1,084.441, z tabáku 1,019.055 zl.); výnos ze státních panstvi 101.037 zl.; požitky hornické 150.940 zl.; výnos státní železnice 61.988 zl.; patriotických darů 50.849 zl.; jiných příjmů 370.553 zl. Ouhrnkem: 7,249.952 zl.

Běžná vydání obnášely ale: ouroků státního dluhu 2, 146.927 zl.; na potřeby dvoru 202.407 zl.; na ministerstvo zahr. věcí 48.606 zl.; na vojsko 4,783.712 zl.; na všeobecné vydání vlády 1, 706.310 zl.; na okresní správy kamerální 148.602 zl.; na finanční stráž 390.600 zl.; na politické fondy a ústavy 1,245.281 zl.; na policii 83.800 zl.; na katastr 54.477 zl.; na náhrady 38.510 zl.; na jiné oučely 22.807 zl. Ouhrnkem : 10,872.039 zl.

Vydání bylo tedy o 3,602.087 zl. víc než příjmů.

K tomu ještě vydání na kromobyčejné oučely k výměně obligac a j. 465.311 zl. a na stavbu železnic 1,085.164 zl. Ouhrnkem 1,550.475 zl. Deficit tedy v měsíci září obnáší 5,172.562 zl.

Veškerý deficit po těchto 11 měsících obnáší velikou sumu 59,680.358 zl.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848