Když bývalo XIX. století

Od polního zbrojmistra hr. Nužana

10. listopad 1848

Z Hradce dne 10. list.
Hr. Spannochi, komandující v Štýrsku, dostal dne 10. od polního zbrojmistra hr. Nužana toto psaní: Dnes ráno o ½ 8. h. uhodil nepřítel (Maďaři) na přední stráže brigády gen. majora bar. Buriće s velkou přesilou (asi s 5000 m. a 3 děly, 9 děl bylo prý v záloze) a zatlačili je až k hlavnímu postavení. Důrazně přijat, táhl se nepřítel rychle se škodou zpátky, nechav několik zajatých v našich rukou. My máme pět raněných vojáků, pak 3 mrtvé koně. Brigada postavila o 2 hod. své přední stráže jako prvé. V Groszsonnlagu dne 8. listop. 1848.

Z Brucku píší od 9., že v noci o 10. hod. jel Jelačić po železnici k Hradci, tedy do Horvat. Armády Jelačićovy bral se okolo 7. jeden prápor hraničárů přes Cilje do Horvat; přijde prý jich ještě pět práporů od Vídně.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848