Když bývalo XIX. století

Výkaz stavu rak. nár. banku

31. říjen 1848

Včerejší vládní noviny přináší výkaz stavu rak. nár. banku ode dne 31. října. Dle něho obnáší jmění banku 248,232.476 zl. 6 ¼ kr. stř.; z těch se nachází 32,101.090 zl. na ražených penězích a stříbrných hřivnách, státu zapůjčeno bez úroků 6 mil., půjčka na Uhry od státu pojištěna 867.936 zl., fundovaný státní dluh 79,771.024 zl. Naproli tomu je za 209,731.396 zl. bankovek v oběhu.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848